Landa Spaans

Heb je Spaans nodig om je job goed te kunnen uitoefenen? Spreek je al wat Spaans, maar voel je dat je kennis nog te weinig is om een professioneel gesprek te voeren met collega's of klanten?


Landa Language Training richt zich op de taaluitdagingen van de klant en biedt 1 op 1 opleidingen met een minimum aan verplaatsingen en tijdverlies en een maximum aan resultaat. Landa werkt voor haar taalopleidingen namelijk altijd online via Teams/Skype/Google Hangouts/... .

Met een language supporter ga je tijdens individuele taaltraining aan de slag om jouw huidige taaluitdagingen aan te pakken. 


Het doel van Landa Language Training is je job vol zelfvertrouwen in een andere taal kunnen uitvoeren.


Landa Language Training concentreert zich op:

  • mondeling taalgebruik (vergaderingen met collega's/klanten..., telefoongesprekken, small talk...)
  • schriftelijk taalgebruik (opstellen van e-mails, verslagen...)
  • uitbreiding van de woordenschat met focus op vakjargon
  • de meest gebruikte grammaticale constructies
  • etc.


Het implementatieplan, dat op voorhand in samenspraak met de klant wordt opgesteld, bevat enkel die aspecten die nodig zijn voor de klant zelf. Dat maakt de opleiding voor elke klant uniek en op maat.

Het aantal uren taaltraining wordt bepaald tijdens de discovery meeting.


Wie geeft de taaltraingen Spaans?   TREES

Landa Spaans

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x