Landa Frans

Heb je Frans nodig om je job als leidinggevende goed te kunnen uitoefenen? Spreek je al wat Frans, maar voel je dat je kennis nog te weinig is om een professioneel gesprek te voeren met collega's of klanten?


Landa Language Training richt zich op jouw taaluitdagingen en biedt 1 op 1 opleidingen met een minimum aan verplaatsingen en tijdverlies en een maximum aan resultaat. Landa werkt voor haar taalopleidingen namelijk altijd online via Teams..

Met een language supporter ga je tijdens individuele taaltraining aan de slag om jouw huidige taaluitdagingen aan te pakken. Landa Language Training concentreert zich op:

  • mondeling taalgebruik (vergaderingen met collega's/klanten..., telefoongesprekken, small talk...)
  • schriftelijk taalgebruik (opstellen van e-mails, verslagen...)
  • uitbreiding van de woordenschat met focus op vakjargon
  • de meest gebruikte grammaticale constructies
  • etc.

Het implementatieplan, dat op voorhand in samenspraak met jou wordt opgesteld, bevat enkel die taalaspecten die voor jou persoonlijk verbeterd moeten worden. Dat maakt de opleiding voor elke klant uniek en op maat.

Het aantal uren taaltraining wordt bepaald tijdens de discovery meeting.


Het doel van Landa is je job vol zelfvertrouwen in een andere taal kunnen uitvoeren.Hoor je liever één van onze cursisten spreken over haar ervaringen met Landa Language Training? 

Yana Seel, CEO van Astana-Premier Tech, legt jullie met plezier uit waarom een taaltraining bij Landa zo waardevol is.Wie geeft de taaltrainingen Frans bij Landa?     SOFIE                                 CLAIRE                              TREES
Landa Frans

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x